CFD – үнийн ялгаан дээрх гэрээ

 

Зах зээл дээрх үнэ ихэвчлэн янз бүрийн чиглэлд хөдөлж байдаг. Бараа, активын үнэ буурах, өсөх нь гэнэтийн хурдацтай явагддаг. Хэдийгээр зах зээл ямар замаар өөрчлөгдөхийг таамаглахад хэцүү байдаг ч зарим арилжаачид тусгай гэрээгээр дамжуулан ийм урьдчилантааварлашгүй үзэгдлээс ашиг хүртэхийг хичээдэг. Тэд үүнийг CFD эсвэл үнийн зөрүүндээрх гэрээгээр хийдэг. Гэрээнд бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх эсвэл буурах үед хүлээн авсан зөрүүг төлөхийг заадаг. Эерэг зөрүүг брокертөлдөг бол сөргийг нь арилжаач төлдөг. CFD-ийн гол онцлог нь худалдагчид бодит хөрөнгө байхгүй байх явдал юм. Энгийнээр хэлэхэд гэрээ нь бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсөх, буурахаас орлого олох боломжийг олгодог.

Жишээнүүд

Зарим зах зээл өснө гэж итгэж байгаа хүн үнийн зөрүүтэй байхаар гэрээг худалдан авч арилжаа хийж эхэлдэг. Зах зээл өсөн нэмэгдэж байгаа шиг ашиг ч нэгэн зэрэг нэмэгдэж байдаг. Зах зээл уналтад орвол ашиг ч буурна. Мөн CFD эсрэг чиглэлд арилжааллах боломжтой бөгөөд зах зээл доошоо чиглэх хандлагатай гэж үзэн тэр. Ингэснээр ашиг зах зээл унах хүртэл үргэлжлэн орж ирэх болно. Өссөн тохиолдолд орлого тасрах болно.

CFD гэрээг хийнэ гэдэг нь арилжаач зарим хөрөнгийн өсөх, буурах боломжийг харсан гэсэн үг юм. Үүнд тэр брокертэй гэрээ хийдэг. Хэрэв тухайн актив үнэхээр өсвөл брокер, өөрөөр хэлбэл худалдагч худалдан авагчид тодорхой хэмжээний төлбөр төлнө. Хэрэв актив нь эсрэгээр унавал арилжаач төлнө. Үүний зэрэгцээ, худалдан авагч нь хөрөнгө эсвэл өөр ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг эзэмших эрх авахгүй боловч үнийн өсөлтөөс ашиг олох болно.

Үүссэн түүх

Гэрээ нь 90-ээд оны сүүлээр гарч ирсэн. Үүнийг түргэн гүйлгээ хийдэг их хэмжээний хөрөнгийн боломжгүй хүмүүс сонирхдог байсан. GNI компани нь Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр CFD-ийг санал болгов. Үүний тул зөвхөн Интернетэд холбогдсон хувийн компьютер ашигласан. Үнийн зөрүүн дээрх гэрээ нь арилжачидад биржид шууд нэвтрэх боломжийг олгосноор хурдан түгээмэл болжээ. Эдгээр хувьцааг эзэмших шаардлагагүйгээр үнэт цаасыг хямд үнээр арилжаа хийх боломжийг олгодог CFD одоо ч амжилттай явна. Худалдан авагч нь бодит зах зээлд нэвтрэхгүйгээр үнийн өсөлт, бууралтын таамаглалаас ашиг олж байна.

CFD-ийн давуу талууд

CFD ашиглах давуу талуудын хамгийн түрүүнд жижиг хөрөнгө оруулалт ордог. Энэ нь бараа хүргэхэд татвар төлөх шаардлагагүй, арилжаачийг хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтад оруулах, бусад олон төлбөр төлөхөөс зайлсхийх боломж олгодогт байгаа юм. Тиймээс худалдан авагчийн эзэмших ёстой хөрөнгө бага байна. Санхүүгийн эрх чөлөө нь том хөрөнгө оруулалтгүй сонирхогчдыг татдаг. Тэд үнийн хөдөлгөөнөөр арилжаалж, ашгаа ихээхэн нэмэгдүүлэх боломжтой боловч эрсдэлийн хувь байна.

CFD нь олон төрлийн хэрэгслээр хангадаг. Үүнд:

·Валют;

·Түүхий эд (тос, хий, жигнэмэг);

·Хувьцаа;

·Металууд.

Жижиглэнгийн худалдааны гэрээг сурах үйл явц нь тийм ч хэцүү биш юм. CFD ашигладаг ихэнх арилжааны бус байгууллагууд Forex-тэй ижил терминал дээр ажиллах боломжийг олгодог. Танил платформ ашиглах боломжтой тул арилжаачид илүү үр бүтээлтэй ажилладаг. Зах зээлийн өргөн сонголт нь төрөл бүрийн хувьцаа, валютын арилжаа хийх боломжийг олгоно.

CFD зах зээл нь богино позици нээхээс өмнө худалдан авагчийг хөрөнгөө зээлэхийг шаарддаггүй. Зах зээл нь энэ тал дээр өөрсдийн хатуу дүрмийг баримтлах боломжтой боловч CFD арилжаа нь ямар ч хязгаарлалтгүй бөгөөд богино позицыг зардалгүйгээр нээх боломжийг олгодог.

Үнийн ялгаан дээрх гэрээнүүдийн сул талууд

CFD арилжаа нь том позицыг харьцангуй хямд үнээр нээх боломжийг олгодог бөгөөд үүний үр дүнд томоохон ашиг авчирдаг. Гэхдээ жижиглэн худалдааны гэрээг ашиглах талаар үндсэн мэдлэггүй тохиолдолд арилжаач хөшүүргийг буруу ашиглаж, хөрөнгө оруулалтаа алдах эрсдэлтэй байдаг.

Том сул тал нь өндөр тархалт юм. Хувьцааны арилжаа эрхлэхийн тулд комисс төлөх шаардлагатай байдлаас салж арилжаач томоохон тархалттай тулгарч хөрөнгө оруулалт тодорхой хэмжээгээр тэнцүү болгодог.

Гол аюул нь зах зээлийн эрсдэл юм. Хэрэв зах зээл нь арилжаачны эсрэг хөдөлж эхлэх юм бол түүний позицын үнэлгээ нь эргэлзээгүй буурч эхлэх бөгөөд үүний үр дүнд ашгийн түвшин буурах болно.

CFD арилжаалах стратегиуд

Туршлагатай худалдан авагчид дараах стратегиудыг ашиглахыг зөвлөдөг:

·Долоо хоногийн арилжаа. Үнийн зөрүүн дээрх гэрээ Мягмар гарагт эхэлж, Лхагва эсвэл Пүрэв гаригт хаагддаг. Тиймээс арилжаа нэг долоо хоногийн дотор явагддаг.

·Урт хугацааны арилжаа. Гүйлгээ нь нэг долоо хоногоос дээш хугацаанд хийгддэг.

·Хослол. Энэхүү стратеги нь гарын ба автоматжуулсан арилжаа хийх холимог аргыг агуулна. Зөвхөн туршлагатай арилжаачид үүнийг ашиглах ёстой.

Дүгнэлт

Бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдийн нэгэн адил CFD-ийг ашиглах нь зах зээл, худалдааны бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар сайн ойлголттой байхыг шаарддаг. Гэхдээ арилжаач энэ хэрэгслийг эзэмшихийн тулд хангалттай хүчин чармайлт гаргавал бага хөрөнгө оруулалтаар том ашиг олох боломжтой болно.