Соёлын сайд С.Чулуун сайн үүлдрийн 10 хонь, 250 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх орон сууцтай

 

 

 

Шинээр томилогдоод буй сайд нарын ХОМ-ыг хүргэж байна. 

Соёлын сайдаар томилогдоод байгаа С.Чулуун 2017-2019 онд АТГ-т мэдүүлсэн ХОМ-ыг хүргэж байна.