Эдийн засаг

Зураг олдсонгүй Дэлгэрэнгүй ...

Малын зах зээлийн дундаж үнийн мэдээллээр энэ оны 1 дүгээр сард ат Дундговь аймагт хамгийн их буюу 1.2 сая төгрөг, Дорнод аймагт хамгийн бага буюу 730.0 мянган төгрөг, соёолон үрээ Баян-Өл.

Зураг олдсонгүй Дэлгэрэнгүй ...

Монголбанкнаас өчигдөр дөрөвдүгээр сарын статистик тойм мэдээллийг танилцуулах үеэрээ ипотекийн зээлийг 710 иргэнд олгосон талаар танилцуулав.Дөрөвдүгээр сард олгосон ипотекийн зээлийн дүн.

Зураг олдсонгүй Дэлгэрэнгүй ...

Манай эдийн засаг оны эхний дөрвөн сарын байдлаар анх удаа 10.7 хувиар агшлаа. Энэ нь иргэдийн амжиргаа, бизнест муугаар нөлөөлөх том цохилт болж буйг харуулж байна. Зөвхөн Монгол ч гэлт.

Зураг олдсонгүй Дэлгэрэнгүй ...

Монголбанк нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт гүйлгээнд гаргах, гүйлгээнээс татах замаар гүйлгээнд байгаа мөнгөн тэмдэгтийн зохистой бүтцийг хангах, мөнгөн тэмдэгт шинээр хэвлүүлэх, тээвэрлэх, ха.